Επιλεγμένο άρθρο

Poetry is not only a cultural factor, but approach the reality of life.

Η ποίηση δεν είναι μόνο ένας παράγοντας πολιτισμού, αλλά και τρόπος προσέγγισης στην πραγματικότητα της ζωής.
Με την ευαισθησία της ψυχής του ο ποιητής συλλαμβάνει την λεπτομέρεια, η οποία συνιστά μέρος της πολυσχιδούς πραγματικότητας.